Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

2. Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm: BCTC Q4/2022