CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG THAM GIA HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG IR AWARDS 2023

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) là một trong 33 định chế tài chính hàng đầu tham gia Hội đồng Bình chọn, đánh giá hoạt động IR và tìm ra những gương mặt có hoạt động IR tốt nhất 2023.

IR Awards là chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và báo FILI đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2023 (IR Awards) tổ chức ngày 28/09/2023, nhằm xướng tên và vinh danh những doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất. Với vai trò Thành viên Hội đồng Bình chọn, Chứng khoán Tiên Phong – HOSE: ORS đồng hành cùng IR Awards 2023 trong hơn ba tháng qua, đóng góp ý kiến xây dựng Bộ Tiêu chí chấm điểm và thực hiện đánh giá IR đối với các doanh nghiệp đạt chuẩn.

Có thể nói, chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất ra đời với mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của hoạt động quan hệ nhà đầu tư, từ đó cải thiện tính minh bạch thông tin và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là lý do Chứng khoán Tiên Phong nhiều năm liền tham gia tích cực trong vai trò Hội đồng bình chọn các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất trong năm.

Chi tiết về sự kiện: https://vietstock.vn/2023/09/phong-su-anh-ir-award-2023-noi-vinh-danh-cac-doanh-nghiep-co-hoat-dong-ir-tot-nhat-nam-3355-1110408.htm