Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

VNE

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

09/10/2023

PVD

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

09/10/2023

NKG

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

09/10/2023

 

Trân trọng !