CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS) BÁO LÃI SAU THUẾ QUÝ 3 ĐẠT HƠN 70 TỶ ĐỒNG

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) đã có kỳ kinh doanh quý 3/2022 khả quan với lãi sau thuế hơn 70 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của TPS. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tự doanh có lãi và doanh thu lưu ký tăng mạnh 

Quý 3, doanh thu hoạt động của TPS đạt 550 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc tăng mạnh doanh thu hoạt động nghiệp vụ lưu ký chứng khoán (gấp 2.6 lần lên hơn 167 tỷ đồng); lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp gần 1.5 lần (234 tỷ đồng).

Doanh thu tăng song chi phí hoạt động của TPS cũng tăng theo. Cụ thể, tổng chi phí hoạt động tăng 58% so với cùng kỳ, lên hơn gần 354 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tư vấn và chi phí môi giới đi lùi lần lượt 60% và 23%.

Khoản chi phí tự doanh cũng tăng mạnh do lỗ tài sản FVTPL kỳ này tăng 141% so với cùng kỳ, lên gần 232 tỷ đồng, chủ yếu là cắt lỗ trái phiếu chưa niêm yết hơn 201 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ). Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết về danh mục trái phiếu đầu tư.

Ngoài ra, chi phí tự doanh cũng tăng vọt lên gần 1 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ hơn 70 triệu đồng). Kết quả, mảng tự doanh của Công ty vẫn có lãi hơn 10.7 tỷ đồng 

Đối với các chi phí khác trong kỳ cũng đồng loạt tăng như chi phí tài chính (tăng 31%); chi phí quản lý (tăng 38%).

Sau cùng, TPS báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng gần 138% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty thu về hơn 841 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, lãi trước thuế và sau thuế lần lượt giảm 7% và 10%, đạt 206.8 tỷ đồng và 163 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản lỗ kỷ lục gần 129 tỷ đồng trong quý 2/2022. 

Năm 2022, TPS đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 46% lên 1,981 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, tăng 85%. Sau 9 tháng, Công ty thực hiện hơn 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Doanh thu và lợi nhuận của TPS từ năm 2018-2021 và KH năm 2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Danh mục trái phiếu thu hẹp trong 3 quý đầu năm

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của TPS đạt gần 6,553 tỷ đồng, tăng 37.5% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản chính FVTPL hơn 1,217 tỷ đồng, giảm 33% so với hồi đầu năm, chủ yếu do trái phiếu chưa niêm yết giảm gần 91%, từ hơn 762 tỷ đồng xuống gần 71.5 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi giảm hơn 28%. Danh mục trái phiếu niêm yết của TPS cũng giảm 65.5% về còn 59.1 tỷ đồng.

So với đầu năm, giá trị danh mục trái phiếu của Công ty giảm hơn 803 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu tăng vọt, đạt gần 2,915 tỷ đồng (gấp 4.7 lần đầu năm). Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản phải thu bán các tài sản chính FVTPL hơn 765 tỷ đồng (gấp 2,095 lần) và phải thu dịch vụ CTCK cung cấp hơn 2,050 tỷ đồng (gấp 3.6 lần).

Nợ phải trả tại cuối kỳ của TPS tăng vọt lên 4,217 tỷ đồng, gấp 1.6 lần đầu năm, chủ yếu do nợ phải trả ngắn hạn tăng, trong đó doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn cao gấp 10 lần (225 tỷ đồng) và các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn gấp gần 8 lần (520.6 tỷ đồng).

Song song đó, nợ phải trả dài hạn tăng hơn 1,000 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng, đây là khoản trái phiếu phát hành dài hạn.

Nguồn: vietstock.vn