THÔNG BÁO

TPS trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng:

- Danh mục chứng khoán dự kiến thực hiện giao dịch ký quỹ trong Quý I năm 2023 theo tập tin đính kèm

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm: DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GDKQ QUÝ I/2023

- Danh mục: