THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG  
   CHO KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ NĂM TRÁI PHIẾU NRO12101  
  Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ năm, Trái phiếu NRO12101 như sau :  
  1.      Thông tin Trái phiếu   
  Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH NAM RẠCH CHIẾC  
  Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (NRCCH2125001)  
  Kỳ hạn: 4 năm  
  Ngày phát hành: 10/12/2021  
  Ngày đáo hạn: 10/12/2025  
  2.      Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ năm Trái Phiếu NRO12101 như sau:   
  Ngày xác định lãi suất tham chiếu: Trước 11 giờ, ngày 30/11/2023  
  Kỳ thanh toán lãi thứ năm: Là giai đoạn từ ngày 10/12/2023 đến ngày 10/06/2024 (không bao gồm ngày 10/06/2024)  
  Lãi suất áp dụng cho Kỳ thanh toán lãi thứ năm: 11% /năm  
  Lãi suất tham chiếu (*) 5,20% /năm  
   -  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  5,3% /năm  
   -  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 5,3% /năm  
   -  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 4,9% /năm  
   -  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5,3% /năm  
  Biên độ cố định 4% /năm  
  Vui lòng xem file đính kèm tại đây:    
  -       CV Số: 575/2023/TPS-CV    
(*): 
       Đây là mức lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Việt Nam đồng,  kỳ hạn 12 tháng do các Ngân hàng tham chiếu công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan, được tham chiếu theo các quy định tại Hợp Đồng Đại Lý và/hoặc Hợp đồng dịch vụ thay thế (nếu có).