THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG
   CHO KỲ TÍNH LÃI THỨ NĂM TRÁI PHIẾU TNE12201
  Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ năm, Trái phiếu TNE12201 như sau :
  1.      Thông tin Trái phiếu 
  Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG THÀNH NGUYÊN
  Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và phát triển năng lượng Thành Nguyên (TNECH2227001)
  Kỳ hạn: 60 tháng
  Ngày phát hành: 09/12/2022
  Ngày đáo hạn: 09/12/2027
  2.      Thông tin về lãi suất được áp dụng cho kỳ thanh toán lãi thứ năm Trái Phiếu TNE12201 như sau: 
  Ngày xác định lãi suất tham chiếu: 11 giờ, ngày 30/11/2023
  Kỳ tính lãi thứ năm: Là giai đoạn từ ngày 09/12/2023 đến ngày 09/03/2024 (không bao gồm ngày 09/03/2024)
  Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi thứ năm:  13% /năm 
  Lãi suất tham chiếu (*) 5,35% /năm
  Biên độ cố định 4,8% /năm
  Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
  -       CV Số: 579/2023/TPS-CV  
(*): 
       Đây là mức lãi suất của sản phẩm tiết kiệm online điện tử dành cho Khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở chính) được tham chiếu theo các quy định tại Hợp Đồng Đại Lý.
      Tại ngày xác định lãi suất, Ngân hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất áp dụng cho sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng đồng Việt Nam.