THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH

TRÁI PHIẾU BOND.KHL.2020.01_ KỲ THANH TOÁN GỐC LÃI VÀO NGÀY ĐÁO HẠN

Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.KHL.2020.01 như sau :

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

(Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND)

–        Tên trái phiếu:

BOND.KHL.2020.01

–        Kỳ hạn:

36 THÁNG

–        Ngày phát hành:

Đợt 1: 25/02/2020

Đợt 2: 18/03/2020

–        Ngày đáo hạn:

25/02/2023

2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.KHL.2020.01 như sau: 

–       Ngày chốt danh sách:

16:00 giờ, ngày 10/02/2023

–       Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán cuối cùng

–       Kỳ thanh toán lãi cuối cùng:

Giai đoạn từ ngày 25/11/2022 đến ngày 27/02/2023 (Không bao gồm ngày 27/02/2023)

–       Ngày Thanh toán gốc lãi kỳ vào ngày đáo hạn cho Trái chủ:

27/02/2023

Vui lòng xem file đính kèm tại đây: