THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH

TRÁI PHIẾU BOND.HTL.2020.01 - KỲ THANH TOÁN GỐC LÃI VÀO NGÀY ĐÁO HẠN.

 Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.HTL.2020.01 như sau :

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

–        Tên trái phiếu:

BOND.HTL.2020.01

–        Kỳ hạn:

36 THÁNG

–        Ngày phát hành:

03/03/2020

–        Ngày đáo hạn:

03/03/2023

2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.HTL.2020.01 như sau: 

–       Ngày chốt danh sách:

16:00 giờ, ngày 16/02/2023

–       Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán gốc lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán cuối cùng

–       Kỳ thanh toán lãi cuối cùng:

Là giai đoạn từ ngày 03/12/2022 đến ngày 03/03/2023 (Không bao gồm ngày 03/03/2023)

–       Ngày Thanh toán gốc lãi vào ngày đáo hạn cho Trái chủ:

03/03/2023

Vui lòng xem file đính kèm tại đây: