THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BOND.TPS.2020.03 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ MƯỜI
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.TPS.2020.03 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
-   Tên trái phiếu: BOND.TPS.2020.03
-   Kỳ hạn: 3 năm
-   Ngày phát hành: 20/08/2020
-   Ngày đáo hạn: 20/08/2023
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.TPS.2020.03 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 03/02/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ mười
-   Kỳ thanh toán lãi thứ mười: Là giai đoạn từ ngày 20/11/2022 đến ngày 20/02/2023 (không bao gồm ngày 20/02/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ mười cho Trái chủ: 20/02/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 30/2023/TPS-CV