THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU HIC12103 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ MƯỜI
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu HIC12103 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HELIOS
-   Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (HISCH2124001)
-   Kỳ hạn: 5 năm
-   Ngày phát hành: 23/06/2021
-   Ngày đáo hạn: 23/06/2026
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu HIC12103 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 08/12/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ mười
-   Kỳ thanh toán lãi thứ mười: Là giai đoạn từ ngày 23/09/2023 đến ngày 23/12/2023 (không bao gồm ngày 23/12/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ mười cho Trái chủ: 25/12/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 581/2023/TPS-CV