THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BCR12101 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ MƯỜI MỘT
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BCR12101 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
-   Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần BCG Land (BCLCH2124001)
-   Kỳ hạn: 5 năm
-   Ngày phát hành: 31/03/2021
-   Ngày đáo hạn: 31/03/2026
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BCR12101 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 15/12/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ mười một
-   Kỳ thanh toán lãi thứ mười một: Là giai đoạn từ ngày 30/09/2023 đến ngày 31/12/2023 (không bao gồm ngày 31/12/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ mười một cho Trái chủ: 02/01/2024
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 588/2023/TPS-CV