THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU TCD12202 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ NĂM
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu TCD12202 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
-   Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCDH2227002)
-   Kỳ hạn: 5 năm
-   Ngày phát hành: 27/09/2022
-   Ngày đáo hạn: 27/09/2027
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu TCD12202 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 12/12/2023
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ năm
-   Kỳ thanh toán lãi thứ năm: Là giai đoạn từ ngày 27/09/2023 đến ngày 27/12/2023 (không bao gồm ngày 27/12/2023)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ năm cho Trái chủ: 27/12/2023
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 584/2023/TPS-CV