Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố:

1. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

2. Giải trình biến động lợi nhuận Quý 1 năm 2023 so với Quý 1 năm 2022

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

* BCTC Q1/2023