Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

2. Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

- BCTC_Quý 3.2022