ORS: Báo cáo thường niên năm 2012

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phương Đông trân trọng gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo thường niên năm 2012.

Quý cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng xem file đính kèm Báo cáo thường niên 2012

Trân trọng.