ORS: Báo cáo thường niên năm 2013

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phương Đông trân trọng gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo Thường niên năm 2013. Quý Cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng xem báo cáo chi tiết như đính kèm.

Báo cáo Thường niên ORS năm 2013

 

Trân trọng!