CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

Ngày 15/12/2022 Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 12/12/2022 như sau:

  • Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội
  • Mã số chi nhánh: 0304814339-006
  • Thông tin người đứng đầu: Nguyễn Xuân Cường