CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/11/2022) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp như sau:

  • Mã số doanh nghiệp: 0304814339

  • Người Đại diện pháp luật của Công ty: Bùi Thị Thanh Trà

  • Chức danh: Tổng Giám đốc