Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

  • Quyết định Hội đồng quản trị số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Trang;
  • Quyết định Hội đồng quản trị số 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ đối với Bà Trần Lê Gia Bình.

Chi tiết vui lòng xem tệp tin đính kèm:

- Quyết định HĐQT số: 02/2021/QĐ-HĐQT

- Quyết định HĐQT số: 03/2021/QĐ-HĐQT