CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố:

Vào ngày 20/09/2022, TPS nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh số 691/QĐ-XPHC ngày 16/09/2022 của UBCKNN đối với TPS về việc xử phạt:

  • Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn trong hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022: Nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được chào bán trái phiếu.
  • Vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

QĐ Số 691/ QĐ-XPHC