CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố:

  • Hợp đồng nguyên tắc số 01/2022/1462902/HĐNT/BIDV-TPS ngày 23/06/2022 về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán giữa TPS và NH BIDV_chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- HĐNT số: 01/2022/1462902/HĐNT/BIDV-TPS