CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố Quyết định số 08/2022/QĐ-HĐQT và 09/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2022 về việc:

  • Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa
  • Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thanh Tuyền

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- QĐ số 08/2022/QĐ-HĐQT

- QĐ số 09/2022/QĐ-HĐQT