CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố Quyết định HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 về việc:

  • Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của công ty.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- QĐ số: 03/2022/NQ-HĐQT