CÔNG BỐ THÔNG TIN

TPS trân trọng công bố Quyết định HĐQT số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2022 về việc:

  • Bổ nhiệm Ông Võ Văn Cường giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của TPS.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- QĐ số: 05/2022/QĐ-ĐHQT