CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO CHÀO BÁN QUYỀN MUA CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 61/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/05/2021, TPS trân trọng thông báo số 377/2021/TPS-CV ngày 03/06/2021 của Công ty về chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với chi tiết như sau:

I. Mục đích chào bán

Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của Công Ty: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ; Bổ sung vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công Ty khi thực hiện nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; Bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công Ty.

II. Phương án chào bán

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 100.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 • Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 100.000.000 cổ phiếu;
 • Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
 1. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 2. Tổng giá trị vốn huy động: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng), trong đó:
 • Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.000.000.000.000 đồng;
 • Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
 1. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu;
 2. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu
 3. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 16/07/2021
 4. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại:

Trụ sở mới của Công ty: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 16/07/2021
 2. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 • Chủ tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong
 • Số tài khoản: 1061008866039
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn
 1. Các tổ chức liên quan
 • Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
 • Tổ chức tư vấn: Không có
 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Trụ sở mới của Công ty: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Website của Công ty: https://tpbs.com.vn

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Thông báo số 377/2021/TPS-CV