AAA - Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay trong danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay trong Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Tỷ lệ cho vay cũ

Tỷ lệ cho vay mới

Ngày hiệu lực

AAA

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

40%

30%

28/06/2022

 

Trân trọng !