Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

APH

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

08/11/2022

08/11/2022

Theo nhận định của TPS

DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

08/11/2022

08/11/2022

Theo nhận định của TPS

DXS

Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

08/11/2022

08/11/2022

Theo nhận định của TPS

KHG

Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

08/11/2022

08/11/2022

Theo nhận định của TPS

LCG

Công ty cổ phần LICOGI 16

08/11/2022

08/11/2022

Theo nhận định của TPS

LDG

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

08/11/2022

08/11/2022

Theo nhận định của TPS

NVL

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc

No Va

08/11/2022

08/11/2022

Theo nhận định của TPS

 

Trân trọng !