Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay trong danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay trong Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Tỷ lệ cho vay cũ

Tỷ lệ cho vay mới

Ngày hiệu lực

C47

Công ty Cổ phần Xây dựng 47

40%

0%

08/11/2022

HDC

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

40%

0%

08/11/2022

HPX

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát

40%

0%

08/11/2022

NRC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi

30%

0%

08/11/2022

PDR

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

40%

0%

08/11/2022

SAM

Công ty Cổ phần SAM Holdings

30%

0%

08/11/2022

 

Trân trọng !