Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

CKG

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

CRE

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

ITC

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

NTL

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

SCR

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

TDC

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

TIG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

22/02/2023

24/02/2023

Theo đánh giá của TPS

 

Trân trọng !