Thông báo bổ sung vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung các chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

CTR

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

05/09/2022

EVF

Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực

05/09/2022

 

Trân trọng !