Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

25/04/2022

27/04/2022

Theo đánh giá của TPS

L14

Công ty cổ phần LICOGI 14

25/04/2022

27/04/2022

Theo đánh giá của TPS

LDG

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

25/04/2022

27/04/2022

Theo đánh giá của TPS

NHA

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

25/04/2022

27/04/2022

Theo đánh giá của TPS

 

Trân trọng !