Thông báo bổ sung vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư

Phát triển Xây dựng

13/06/2022

CTF

Công ty Cổ phần City Auto

13/06/2022

SZC

Công ty Cổ phần Sonadezi

Châu Đức

13/06/2022

TDP

Công ty Cổ phần Thuận Đức

13/06/2022

 

Trân trọng !