Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa thông báo sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ ngày 12/09/2022, trên cơ sở được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. ​

Giao dịch chứng khoán lô lẻ nhà đầu tư nhận được lợi ích gì?

- Dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn)​

- Phù hợp với bối cảnh hiện nay khi đang trong thời điểm “mùa trả cổ tức” bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu của doanh nghiệp.​

- Khối lượng giao dịch chứng khoán lô lẻ như thế nào: Lệnh đặt mua/bán lô lẻ có khối lượng từ 1-99 chứng khoán.​

- Thời gian giao dịch lô lẻ tương tự như lô chẵn​

Những điểm cần chú ý khi giao dịch lô lẻ:

- Giao dịch lô lẻ được tách biệt với giao dịch lô chẵn​

- Các lệnh giao dịch lô lẻ chỉ được khớp với nhau​

- Lệnh lô lẻ không được khớp với lệnh lô chẵn ​

- Giá khớp của giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá tham chiếu và giá tính chỉ số. ​

- Không được giao dịch lô lẻ cho chứng khoán mới niêm yết hoặc chứng khoán giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng từ hai mươi lăm (25) ngày giao dịch trở lên cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.​

Ví dụ với trường hợp giao dịch nhà đầu tư muốn bán 109 cổ phiếu thì phải đặt 2 lệnh bán: Lệnh bán 100 cổ phiếu ABC theo phương thức thông thường và lệnh bán 9 cổ phiếu ABC theo phương thức lô lẻ.

Mở tài khoản để bắt đầu đầu tư giao dịch ngay hôm nay cùng TPS nhé: ​​https://bit.ly/motaikhoan_chungkhoantienphong