Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

HBC

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

11/04/2023

14/04/2023

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo 707/TB-SGDHCM

PLP

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

 

11/04/2023

14/04/2023

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo 707/TB-SGDHCM

VJC

Công ty cổ phần Hàng không VietJet

11/04/2023

14/04/2023

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo 707/TB-SGDHCM

 

Trân trọng !