Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

HT1

Công ty Cổ phần

Xi Măng Vicem Hà Tiên

16/08/2023

18/08/2023

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo số 1360/TB-SGDHCM

 

Trân trọng !