Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay trong danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay trong Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Tỷ lệ cho vay cũ

Tỷ lệ cho vay mới

Ngày hiệu lực

HTN

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

30%

20%

22/02/2023

IDC

Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần

50%

40%

22/02/2023

KDH

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

50%

40%

22/02/2023

VHM

Công ty cổ phần Vinhomes

50%

40%

22/02/2023

VPI

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

50%

40%

22/02/2023

VRE

Công ty Cổ phần Vincom Retail

50%

40%

22/02/2023

 

Trân trọng !