Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

TIP

Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa

19/10/2022

21/10/2022

Theo nhận định của TPS

ILB

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

19/10/2022

21/10/2022

Theo nhận định của TPS

 

Trân trọng !