Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

ITA

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

28/06/2022

28/06/2022

Theo đánh giá của TPS

AMV

CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế

28/06/2022

28/06/2022

Theo đánh giá của TPS

BFC

CTCP Phân bón

Bình Điền

28/06/2022

28/06/2022

Theo đánh giá của TPS

VCG

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

28/06/2022

28/06/2022

Theo đánh giá của TPS

 

Trân trọng !