THÔNG BÁO

(V/v: Bán giải chấp chứng khoán
của khách hàng là người nội bộ và/hoặc người có liên quan)

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ và/hoặc người có liên quan, chi tiết như sau:

  • Tên khách hàng: Lê Thống Nhất
  • Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Cổ phiếu bị giải chấp: NRC
  • Số lượng cổ phiếu bán giải chấp dự kiến: 5,900,000
  • Thời gian bán giải chấp: 24/11/2022 đến khi đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ

Trân trọng!