Thông báo thay đổi tỷ lệ tính tài sản đảm bảo trong danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ tính tài sản đảm bảo trong Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Tỷ lệ tính TSĐB cũ

Tỷ lệ tính TSĐB mới

Ngày hiệu lực

PDR

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

100%

70%

23/11/2022

HPX

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát

100%

70%

23/11/2022

NRC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi

100%

70%

23/11/2022