Thông báo bổ sung vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

SRA

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

15/02/2022

AMV

CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Thiết bị Y tế Việt Mỹ

15/02/2022

 

Trân trọng !