Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

TAR

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

15/09/2023

19/09/2023

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo số 3049/TB-SGDHN

 

Trân trọng !