Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

TCM

Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công

27/01/2023

31/01/2023

Không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo 76/TB-SGDHCM

 

Trân trọng !