Thông báo bổ sung vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung các chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

STT

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

1

DXG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

12/10/2021

2

BVH

Tập đoàn Bảo Việt

12/10/2021

3

MIG

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội

12/10/2021

4

SSB

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

12/10/2021

Trân trọng !