Thông báo bổ sung vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán (CK) vào Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày bổ sung vào DMCKKQ

ADS

Công ty Cổ phần DAMSAN

28/08/2023

CEO

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

28/08/2023

CHP

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

28/08/2023

CSC

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA

28/08/2023

CTF

Công ty Cổ phần City Auto

28/08/2023

DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

28/08/2023

DHT

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

28/08/2023

DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

28/08/2023

DMC

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

28/08/2023

DVM

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

28/08/2023

DVP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

28/08/2023

DXP

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

28/08/2023

EVE

Công ty Cổ phần Everpia

28/08/2023

FMC

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

28/08/2023

GSP

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế

28/08/2023

HHP

Công ty Cổ phần HHP Global

28/08/2023

ITC

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

28/08/2023

KHG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

28/08/2023

KHP

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

28/08/2023

L14

Công ty Cổ phần Licogi 14

28/08/2023

LHG

Công ty Cổ phần Long Hậu

28/08/2023

LSS

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

28/08/2023

NAF

Công ty Cổ phần Nafoods Group

28/08/2023

NTL

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

28/08/2023

PGC

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần

28/08/2023

PGV

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

28/08/2023

PSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

28/08/2023

SCI

Công ty Cổ phần SCI E&C

28/08/2023

SCR

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

28/08/2023

SCS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

28/08/2023

SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

28/08/2023

SKG

Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang

28/08/2023

TCL

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng

28/08/2023

TCM

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

28/08/2023

TEG

Công ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành

28/08/2023

TIG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

28/08/2023

TIP

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

28/08/2023

TVD

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

28/08/2023

TVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

28/08/2023

VIC

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

28/08/2023

VIP

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

28/08/2023

VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

28/08/2023

VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam

28/08/2023

VTO

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

28/08/2023

 

Trân trọng !