THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM LÃI SUẤT GIAO DỊCH KÝ QUỸ ​ 

​Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cám ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của TPS trong thời gian qua. 

TPS xin thông báo tới Quý khách hàng việc Điều chỉnh lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ (GDKQ) áp dụng tại TPS từ ngày 18/04/2023 như sau: 

Tên phí dịch vụ 

Trước điều chỉnh 

Sau điều chỉnh

Lãi suất cho vay

giao dịch ký quỹ

14%/năm 

(Một năm là 365 ngày)

13.5%/năm

(Một năm là 365 ngày)

Chi tiết Biểu phí giao dịch và các dịch vụ khác: Biểu phí giao dịch (tpbs.com.vn)