THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỆNH GIÁ TRÁI PHIẾU BOND.KHL.2020.01

 

 

Công Ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với vai trò là Đại lý Lưu ký và Đại lý Quản lý chuyển nhượng xin thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh mệnh giá  Trái Phiếu BOND.KHL.2020.01 như sau:

 

Chỉ tiêu

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Mệnh giá Trái Phiếu

100.000.000 VNĐ/Trái phiếu

100.000 VNĐ/Trái phiếu

Số lượng Trái Phiếu lưu hành

2.000 Trái Phiếu

2.000.000 Trái Phiếu

Tổng mệnh giá Trái phiếu lưu hành

200.000.000.000 VNĐ

200.000.000.000 VNĐ

 

  • Thời gian áp dụng mệnh giá mới : Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu.

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây: