Thông báo loại khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại TPS

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại TPS như sau:

Mã CK

Tên công ty

Ngày loại khỏi DMCKKQ

Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB

Lý do

AAT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

ACL

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

ADS

Công ty Cổ phần DAMSAN

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

AMV

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

C32

Công ty Cổ phần CIC39

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

CSM

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

CTF

Công ty Cổ phần City Auto

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

DMC

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

DXP

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

EVE

Công ty Cổ phần Everpia

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

EVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

FIT

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

FMC

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

IPA

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

LHC

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

LIX

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

NAF

Công ty Cổ phần Nafoods Group

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

NSC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

PGC

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

PGS

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

S99

Công ty Cổ phần SCI

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

SCG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

SFI

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

SGN

Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

TCL

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

THG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

TRA

Công ty Cổ phần Traphaco

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

TVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

YEG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

14/04/2023

14/04/2023

Theo đánh giá DMCKKQ của TPS

 

Trân trọng !