THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH

TRÁI PHIẾU BOND.PTC.2020.01- KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ NHẤT.

 

Công Ty CP Chứng khoán Tiên Phong xin thông báo đến quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.PTC.2020.01 như sau :

 

1.      Thông tin Trái phiếu

–        Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THƯỢNG

–        Tên trái phiếu:

BOND.PTC.2020.01

–        Kỳ hạn:

12 THÁNG VÀ 1 NGÀY

–        Ngày phát hành:

28/10/2020

–        Ngày đáo hạn:

29/10/2021

2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.PTC.2020.01 như sau: 

–       Ngày chốt danh sách:

18:00 giờ, ngày 13/01/2021.

–       Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ nhất

–       Kỳ thanh toán lãi thứ 1:

Là giai đoạn từ ngày 28/10/2020 đến ngày 28/01/2021 (Không bao gồm ngày 28/01/2021)

–       Ngày Thanh toán lãi kỳ 1:

28/01/2021

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây:

CV Số: 678/2020/TPS-CV